top of page
Search

You asked us why we can't use other types of water disinfection - here are the answers

Updated: Nov 24, 2020Q: Why don’t we use in-home UV treatment instead?

A: Whatever disinfection method Government decides on, it will need to be applied at the water intake sites rather than individual households. This is because it’s important the system is centrally operated and maintained to ensure it is safe and reliable. Only disinfection, both of the water as it enters the network and the pipes, can achieve a safe and reliable public water supply. Pipe disinfection can only be achieved using small doses of chlorine.


Q: Why don’t we just boil our water instead?

A: While boiling water can make water safe to drink, only disinfection can achieve a safe and reliable public water supply. There are a number of reasons for this, including the fact that waterborne diseases can occur not only from drinking contaminated water, but also from other uses including bathing, brushing teeth, and washing salad vegetables.


Q: Why don’t we just keep using the community water stations?

A: Whatever disinfection method Government decides on, it will need to be applied at the water intake sites rather than at the water stations. This is because it’s important the system is centrally operated and maintained to ensure it is safe and reliable. Unfortunately the community water stations have not been reliable.

U: Eaa ra tatou ka kore ei e ta’anga’anga ite UV i roto i to tatou au ngutuare?

P: Ko ta te Kavamani ravenga ka iki no te tavairakau atu i te vai, ka anoano’ia teia kia akatupu’ia ki te au ngai kakapu’anga vai e kare kite au ngutuare tatakitai. Kote tumu maata koia oki kia riro e tai ngai e ta’anga’anga’ia ei teia note akapapu mai ite turanga meitaki ete irinaki’ia. Na roto i te tavairakau’anga ite vai i mua ake ka tomo ei na roto i te paipa e pera katoa te tavairakau’anga atu ite paipa, e rauka ei te turanga vai tau meitaki tikai ete irinaki’ia. E iti ua te vaito ote vairakau chlorine te ka anoano’ia no te tavairakau i te au paipa.


U: Eaa i reira tatou kia kore e tunu ua i to tatou vai?

P: Noatu oki e, ka tau te vai i tunu’ia note inu, na roto ra ite tavairakau’anga e rauka mai ei te turanga vai tau meitaki e te irinaki’ia note katoatoa. E au tumu tetai, koia oki kote akapapu’anga e kote au maki e riro nei nate vai e akatupu ana, kare e na roto ua ite inu’anga ite vai repo mari ra na roto katoa i te pa’i, te ‘uru ite nio, te ropi’anga kai e te tama rau rakau note kai.


U: Eaa tatou e kore ei e ta’anga’anga ua atu rai i te au ngai tiki’anga vai i roto ite au tapere?

P: Noatu e eaa ta te Kavamani ravenga note tavairakau’anga ka iki, ka anoano’ia teia kia tuku’ia atu ki roto ite vai kite au ngai kakapu’anga vai e kare kiko ite au ngai tiki’anga vai. E mea puapinga kia ta’anga’anga’ia mate akono’ia teia ite ngai okotai. Kua kite’ia mai e kare e rauka te irinaki i te au ngai tiki’anga vai i roto i te au tapere.

0 comments
bottom of page