top of page
Search

Te Mato Vai stage 1 Upgrade

Updated: Nov 24, 2020

Tāmā’anga i te au paipa vai kia mā meitaki note apai’anga i te vai ki te au ngutuare

I te kamupani Landholdings Limited (Landholdings) e teateamamao nei note tamoumou akaou i te au tu’anga ote au paipa vai tei akameitaki’ia ki te au paipa e apai nei i te vai ki te iti tangata, kote tavairakau’anga i teia au paipa ou e takai’anga puapinga tikai teia te ka anoano’ia kia rave’ia note paruru atu’anga i te iti tangata kia kore e maki’ia.


Kote tavairakau’anga i te au paipa ou te ka tamou’ia note apai’anga i te vai ki te iti tangata, e ravenga teia te ka anoano’ia kia raveia note mea ka ki’ia te au paipa ete repo i te tuatau e tamou’ia ara te reira. Kote te tavairakau’anga e tai taime ka aka’atea atu te reira i te repo e pera te au manumanu kikino mei te ‘bacteria’ ete ‘virus’ tei tomo atu ki roto i te paipa.


I raro ake i tate Tu’anga Taporoporo akarakara’anga, ka tāmā atu te Landholdings i te au paipa ki te vai ‘chlorine’ ei akapapu e kare teia au paipa ou e takingakino i te turanga ote vai. Ka rave atu ratou i teia i mua ake ka tamou’ia atu ei teia au paipa ou, no reira kare te vairakau ‘chlorine’ tei ta’anga’anga’ia e tae ki roto i te vai ote iti tangata.


Me oti te tāmā’anga, kote vai ‘chlorine’ ka aka’atea’ia atu te reira mate tau tikai, ka aru teia i te au takai’anga tei akatika’ia ete Tu’anga Taporoporo.


E vairakau ‘chlorine’ ainei tetai i roto i to tatou vai?

Kare – kote tāmā’anga i te au paipa ou ki te vai ‘chlorine’, ka rave’ia teia i mua ake ka tamou’ia atu ei teia au paipa ou ki runga i te au paipa e apai nei i te vai ki te au ngutuare. Kare e ‘chlorine’ e tuku’ia ki roto i te vai ote iti tangata i teia ati’anga.


Kare ainei e ‘chlorine e toe ki roto i te au paipa i muri ake i te tāmā’anga i teia au paipa?

Penei ka toe tetai ‘chlorine’ iti rava ki runga i teia au paipa ou tei tavairakau’ia me tae ki te tuatau e ta’anga’anga’ia ei teia. Ka tāmā ra matou i teia au paipa e ka vaito’ia te turanga ote vai kia akapapu e kare e vairakau ‘chlorine’ toe i mua ake ka ta’anga’anga’ia atu ei teia au paipa note tari i te vai ki te au ngutuare.


Ka akapeea matou i te aka’atea’anga atu i te vai ‘chlorine’?

Te ta’anga’anga nei te Landholdings e tai ote rua ravenga tei akatika’ia ete Tu’anga Taporoporo.

  1. Aka’atea i te vai ‘chlorine’ mei roto mai i te au paipa, pāmu atu i teia ki roto i tetai toroka tari vai e oti ka tari atu ei ki uta i te nga’i taviri’anga toka ate T & M Heather Ltd i reira ka tuku atu ei i teia vai.

  2. Aka’atea i te vai ‘chlorine’ mei roto mai i te au paipa, pāmu atu i teia ki roto i tetai tangika e vaira ki runga i te ngai e ‘anga’anga’ia ara. Ka akaruke atu ei kia ngaro te ‘chlorine’ i roto. Vaito i te turanga ote vai note ‘chlorine’ toe. Me akapapu mai te vaito’anga e kare e ‘chlorine’ toe i roto i te vai, ka tuku’ia atu i reira te vai ki runga i te enua.


Akapeea matou i te kite’anga e kare teia e takingakino i te ao natura?

Kua akarakara matatio te Tu’anga Taporoporo mate akatika i teia nga ravenga e rua, ka riro katoa ratou i te akarakara i te tuatau e rave’ia ara teia ‘anga’anga ei akapapu e te rave’ia nei te ravenga tau tikai ki te au ngai tatakitai e rave’ia nei teia ‘anga’anga.


Kote ‘chlorine’ me tei roto te reira i te reva ma’ana, aite atu te ma’ana ki te reva i roto i te are, ka riro te ‘chlorine’ ei ‘gas’, inara me kairo’ia teia ki te vai ka ngaro atu te natura o te ‘chlorine’ ki roto i te mareva, ka pou rai tetai tuatau poto e pou ei teia i te ngaro atu. Ka viviki teia natura i te atea ke atu i roto i te reva ma’ana e pera te vai ma’ana me kore me tei roto i te vairanga kare i tapoki’ia me kore te vairanga ka taeria ete matangi. Na teia e akamama i te aka’atea atu’anga i te vai ‘chlorine’ tei ta’anga’anga’ia, kia rave’ia ra teia mate aru i te au akateretere’anga tau tei akatinamou’ia.


Te akapeea nei kotou i te akarakara matatio’anga i ta teia ka aka tupu ake ki te ao natura?

Kua akatika te Tu’anga’anga Taporoporo i teia nga ravenga e rua e te akarakara matatio katoa nei ratou i te rave’ia nei note aka’atea atu ‘anga i te vai ‘chlorine’.

0 comments
bottom of page