top of page
Search

Kote ravenga tate Tipatimani ote Moni e tamanako pakari nei note tavairakau’anga ite vai repo

Updated: Nov 24, 2020


Koia oki kote paipa’anga ite vai repo tei tavairakau ia kite revera toru ote tavairakau’anga mate toto’a atu i teia ki runga ite enua, kote ravenga teia e tamanako pakari’ia nei note akakoro’anga ote Mei Te Vai Ki Te Vai. Te akate’ate’amamao nei te opati ote Mei Te Vai Ki Te Vai ite parani tamanako e pera te EIA tamanako no te au ‘iri’iri kapua te ka rave’ia i teia au marama ki mua.


Kua akatupu te Kavamani ote Kuki Airani, na roto ite Tipatimani ote Moni ite tu’anga ‘anga’anga Mei te Vai Ki Te vai note akameitaki ite turanga ote tai roto i Rarotonga nei e pera katoa i Aitutaki ei ravenga akameitaki ite turanga ote ora’anga tangata, te ao natura e pera katoa te kimi puapinga.


I Rarotonga nei, te ma’ata ua atu nei te manamanata no runga ite ora’anga natura ote tai roto o Muri, tei akatupu’ia e te tupu’anga ote au remuremu kikino ki roto ite tai roto.


E maata ua atu rai te au kimikimi’anga oonu tei akapapu mai e kote au potera vairanga’anga repo kite au ngutuare ote iti tangata e pera to te au ngutuare kimi puapinga, te riro nei teia ite akatupu ite kino kite ora’anga ote tai roto o Muri, te riro katoa nei ite akatupu ite au remuremu kikino. Inara, kare e ko teia ua te au ravenga e akatupu nei ite kino no reira ka anoano’ia tetai au taui’anga note akameitaki’anga ite ora’anga ote tai roto.


Te karanga nei te tama akatere’au ote Tipatimani ote Moni koia a Garth Henderson e ‘Ko te kore e akatupu i tetai ravenga akameitaki ite tai roto o Muri’, kare te reira ite ravenga, no te mea na roto ite kore e akatupu i tetai ravenga ka riro teia ite akatupu ua atu rai ite kino kite ora’anga ote tai roto o Muri. Ka anoano’ia tetai ngai tavairakau’anga ite vai repo okotai note katoatoa ote iti tangata o Muri ei ravenga note akaora ite tai roto note au uki ki mua. Te irinaki’ia nei e ka anoano’ia tetai au ravenga mei teia kia akatupu’ia takapini ia Rarotonga ite tuatau ki mua, kia kore e tupu te au manamanata mei teia.


Kua akapapu mai te Tipatimani ote Moni e ko tana ravenga e tamanako pakari nei koia oki kote ravenga te ka oronga mai ite vai repo tei tavairakau’ia kite turanga teitei e te ka toto’a’ia atu ki runga ite enua, no reira te kapiki nei aia kite au Atu Enua kia tauturu mai ite kimi i tetai au enua te ka tau meitaki no te tavairakau’anga ite vai repo e pera katoa note toto’a atu’anga i teia vai repo tei ta vairakau’ia. Ka tutaki te Kavamani ia kotou te au Atu Enua no to kotou enua e te vai katoa nei tetai au ravenga note kimi puapinga na roto ite tanu’anga i tetai au kai ua rakau ki runga i teia au enua.

Kua karanga katoa a Garth Henderson e ‘Me kare e rauka mai tetai au enua, kare atu i reira e ravenga ke mari ra kote paipa ite vai repo tei tavairakau’ia kite turanga teitei kite moana. Ka anoano’ia kia akatupu’ia tetai ravenga ei paruru ite ora’anga tangata e pera te kimi puapinga tate tai roto manea ka oronga mai. Te pati ‘aka’aka atu nei i reira matou kia kotou te au atu enua kia tauturu mai kia rauka ia matou ite akatupu ite ravenga koia te toto’a atu ‘anga ite vai repo tei tavairakau’ia ki runga ite enua na roto ite oronga’anga mai ite enua.


Me kua manako koe e e enua toou ka tano no teia akakoro’anga, me kore ka inangaro koe ite retita iakoe note oronga mai i tetai enua ki roto ite au iriiri kapua te ka raveia , kia tika kia aravei mai ite opati ote ngai akaaere ote Mei Te Vai Ki Te Vai me kore kia taniuniu mai ki runga ite numero 28851 me kore kia emere mai ki runga ite vaikitevai@cookislands.gov.ck.

0 comments
bottom of page