top of page
Search

Tari’anga ite au Tangika Auri Mama’ata note Au ite Vai

Updated: Nov 24, 2020Tamanamanata’anga ite au apinga akaoro i runga ite mataara Ara Tapu

Akamata atu ate Ruirua ra 2 o Apereira ite ora 4 ite popongi, ka rave atu te tu’anga angaanga Te Mato Vai ite tari’anga atu e rima au tangika auri mama’ata note au vai mei ko atu ite ava I Avatiu kite pu paipa vai o Avana, Turangi e Matavera na runga ite mataara ma’ata koia te Ara Tapu. Te irinakiia nei e ka oti teia au tari’anga ite ora 6 ite au popongi e ka akaoti teia ate Ruirua ra 9 o Apereira.


E 3.4 metera ite atea e e 4.4 metera ite teitei I teia au tangika e ka tari ia atu teia na runga I tetai toroka maatamaata, e au toroka katoa tetai ka aere na mua e pera katoa ka aru na muri mate au mori akamatakite ite purapura’anga.


Ka akatika ia tetai ua atu apinga akaoro kia aere na mua ite maata’anga ote au aere’anga ote tari’anga ote au tangika inara te irinakiia nei e ka tupu te taroaroa ite aere’anga ote au apinga akaoro e aere ara na runga ite mataara i teia tuatau koia i rotopu ite ora 4 kite ora 6 ite popongi

Ko teia i raro nei te au ra tei akanooia note tari’anga i teia au tangika:


Ra ete Ora

  • Ruirua ra 2 Apereira, ora 4 – ora 6 ite popongi - Mei te Ava i Avatiu kite Pu Paipa o Matavera na runga ite Ara Tapu

  • Ruitoru ra 3 Apereira, ora 4 – ora 6 ite popongi - ei te Ava i Avatiu kite Pu Paipa o Turangi na runga ite Ara Tapu

  • Paraparau ra 4 Apereira, ora 4 – ora 6 ite popongi - Mei te Ava i Avatiu kite Pu Paipa o Turangi na runga ite Ara Tapu

  • Varaire ra 2 Apereira, ora 4 – ora 6 ite popongi - Mei te Ava i Avatiu kite Pu Paipa o Avana na runga ite Ara Tapu

  • Ruirua ra 9 Apereira, ora 4 – ora 6 ite popongi - Mei te Ava i Avatiu kite Pu Paipa o Avana na runga ite Ara Tapu

Te tataraara atu nei matou note au tu kaui ta teia angaanga ka akatupu.


No tetai au manako uiui kia tika kia taniuniu atu ite opati ote Temato Vai PMU i runga ite numer 28851 me kore aere atu aravei ia ratou ki ko ite opati i Takuvaine, Avarua.

0 comments
bottom of page