Search

E akapeea ana te ‘polyaluminium chloride’ (PACl) me ‘anga’anga

Updated: Jun 3Kote Polyaluminium chloride (PACl), e vairakau ‘coagulant’ teia koia oki e tuku’ia ana ki roto ite vai note tauturu ite aka’atea atu ite au tita me kore repo rikiriki e pera katoa tetai au manumanu kikino te ka riro ite akatupu ite maki kite iti tangata, ka riro katoa teia ite tauturu ite au ravenga ta’au vai kia kore e piritia aere ia.


Ka anoano’ia tatou kia ta’anga’anga ite PACL i Rarotonga nei note mea kote vai kauvai e teitei te revera ote au apinga kikino i roto mei roto mai ite repo ote manu, te rau rakau e pera katoa te one. E tika katoa teia no te vai mei roto mai ite au ārā vai, kauvai, au punā vai mama’ata takipini i teianei ao, kare ua i Rarotonga nei. Noatu e ka akara’anga mā te vai, te vai nei ra te au manumanu kikino, mei te ‘protozoa’ ete ‘bacteria’ rikiriki kino kare e kite’ia ete mata tangata.


Kua neinei matou i tetai teata poto ei akaāri’anga e e akape’ea ana te PACl me ‘anga’anga, na roto ite ta’anga’anga ‘anga ite vai tei koi’ia mai mei roto mai ite pu paipa vai o Avatiu. Kua koi’ia mai teia vai e ta’i ra i muri ake i tetai ra ūaūa, no reira kote vai tei ta’anga’anga’ia kare te reira e mā meitaki ana e kare katoa e repo kino ana. Ka rauka ia koe ite akarakara atu i teia teata note koi’anga mai ite vai note ta’anga’anga atu ite PACL.


Mei ta kotou e kite mai nei i roto i teia teata i raro nei, me kairo’ia te PACl ki roto ite vai kua rauka i teia ite kapitipiti mai ite au tita, te repo e te vai atura kia teia’a e oti kua opu atu i reira teia ki raro ite take ote tangika, ‘akatakake’ia atura mei ko mai ite vai ma.


I ko ite au ngai kakapu’anga vai, kote vai mā te ka rauka mai i runga roa i roto i teia tangika, ka tuku’ia atu te reira ki tetai takai’anga akaou note tama ua atu rai ite vai.


Kote PACl e pera katoa te repo tei topa atu ki raro ite take ote tangika e ‘sludge’ teia koia oki e repo paru. Ko tetai tumu e tamatamata nei matou ite ta’anga’anga ite PACl koia oki kare matou i kite e mei te’a’a te ma’ata o teia repo paru te ka rauka mai ki ko ite au ngai kakapu’anga vai tatakitai. Kote tumu koia oki kare e aiteite ana te au ngai kakapu’anga vai.


Ko te au ripoti akarakara’anga note tamatamata’anga ka riro teia ite oronga ite marama kite Kavamani e pera katoa te au Atu Enua no runga ite ta’anga’anga ua atu rai ite PACl note tuatau roa, e pera katoa no runga ite akono’anga i te repo paru.


Akarara ite teata no runga ite ta’anga’anga ‘anga ite PACL.


Ka rauka katoa ia koe ite tatau uatu rai no runga ite tavairakau’anga ite vai

to our newsletter for updates
on the projects

@ 2018 TO TATOU VAI

TO-TATOU-VAI_LOGO-PRIMARY_RGB Cropped.jp