top of page
Search

E akapeea ana te ‘polyaluminium chloride’ (PACl) me ‘anga’anga

Updated: Nov 24, 2020Kote Polyaluminium chloride (PACl), e vairakau ‘coagulant’ teia koia oki e tuku’ia ana ki roto ite vai note tauturu ite aka’atea atu ite au tita me kore repo rikiriki e pera katoa tetai au manumanu kikino te ka riro ite akatupu ite maki kite iti tangata, ka riro katoa teia ite tauturu ite au ravenga ta’au vai kia kore e piritia aere ia.


Ka anoano’ia tatou kia ta’anga’anga ite PACL i Rarotonga nei note mea kote vai kauvai e teitei te revera ote au apinga kikino i roto mei roto mai ite repo ote manu, te rau rakau e pera katoa te one. E tika katoa teia no te vai mei roto mai ite au ārā vai, kauvai, au punā vai mama’ata takipini i teianei ao, kare ua i Rarotonga nei. Noatu e ka akara’anga mā te vai, te vai nei ra te au manumanu kikino, mei te ‘protozoa’ ete ‘bacteria’ rikiriki kino kare e kite’ia ete mata tangata.


Kua neinei matou i tetai teata poto ei akaāri’anga e e akape’ea ana te PACl me ‘anga’anga, na roto ite ta’anga’anga ‘anga ite vai tei koi’ia mai mei roto mai ite pu paipa vai o Avatiu. Kua koi’ia mai teia vai e ta’i ra i muri ake i tetai ra ūaūa, no reira kote vai tei ta’anga’anga’ia kare te reira e mā meitaki ana e kare katoa e repo kino ana. Ka rauka ia koe ite akarakara atu i teia teata note koi’anga mai ite vai note ta’anga’anga atu ite PACL.


Mei ta kotou e kite mai nei i roto i teia teata i raro nei, me kairo’ia te PACl ki roto ite vai kua rauka i teia ite kapitipiti mai ite au tita, te repo e te vai atura kia teia’a e oti kua opu atu i reira teia ki raro ite take ote tangika, ‘akatakake’ia atura mei ko mai ite vai ma.


I ko ite au ngai kakapu’anga vai, kote vai mā te ka rauka mai i runga roa i roto i teia tangika, ka tuku’ia atu te reira ki tetai takai’anga akaou note tama ua atu rai ite vai.


Kote PACl e pera katoa te repo tei topa atu ki raro ite take ote tangika e ‘sludge’ teia koia oki e repo paru. Ko tetai tumu e tamatamata nei matou ite ta’anga’anga ite PACl koia oki kare matou i kite e mei te’a’a te ma’ata o teia repo paru te ka rauka mai ki ko ite au ngai kakapu’anga vai tatakitai. Kote tumu koia oki kare e aiteite ana te au ngai kakapu’anga vai.


Ko te au ripoti akarakara’anga note tamatamata’anga ka riro teia ite oronga ite marama kite Kavamani e pera katoa te au Atu Enua no runga ite ta’anga’anga ua atu rai ite PACl note tuatau roa, e pera katoa no runga ite akono’anga i te repo paru.


Akarara ite teata no runga ite ta’anga’anga ‘anga ite PACL.


Ka rauka katoa ia koe ite tatau uatu rai no runga ite tavairakau’anga ite vai

0 comments
bottom of page